O Projekcie Przetargi Informacje o wyborze
najkorzystniejszych ofert
Rekrutacja Regulamin Staże
 
Menu Główne
Strona Główna
Pliki do pobrania
Programy zajęć
Listy osób
zakwalifikowanych
Ulotki do rekrutacji
Galeria zdjęć


Linki
Strona Szkoły
EFS
EFS Lubelskie
Starostwo Powiatowe
Urząd Miasta

 
Rekrutacja

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W dalszym ciągu przyjmujemy formularze zgłoszeniowe na targi branżowe i zajęcia wyrównawcze. Chętnych prosimy o składanie formularza w sekretariacie szkoły do 31.01.2013 r.

 

!!!TRWA REKRUTACJA NA ZAJĘCIA DODATKOWE W PROJEKCIE!!!

„Młodzi, zdolni zawodowcy”

Chcesz być uczestnikiem projektu ? Musisz:

 • być uczniem Technikum Zawodowego im. Wincentego Witosa w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim;
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy;
 • mieszkać na terenie woj. lubelskiego;
 • wyrazić chęć uczestnictwa w projekcie;
 • podpisać deklarację uczestnictwa;
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są TUTAJ lub w biurze projektu.

Formularz Zgłoszeniowy Cześć D

Zasady rekrutacji do poszczególnych typów zajęć:

 • Rekrutacja na warsztaty z pedagogiem, zajęcia z języka angielskiego zawodowego i matematyki dla klas I, II, III i IV TZ oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – wszyscy uczniowie TZ
 • Wsparciem z zakresu zajęcia z języka niemieckiego zawodowego i rosyjskiego zawodowego będą objęci chętni uczniowie, deklarujący zdawanie danego języka na egzaminie maturalnym
 • Wsparciem z zakresu zajęć zawodowych będą objęci chętni uczniowie z najlepszymi wynikami z przedmiotów zawodowych zależnych od danego kierunku kształcenia ( średnia ocen z I semestru roku 2012/2013 uczniów klas I , uczniowie klas II, III i IV średnia ocen z końca roku szkolnego 2011/2012)
 • Na zajęcia wyrównawcze dla klas I i II pierwszeństwo mają uczniowie z najsłabszymi wynikami z przedmiotów zawodowych
 • Na staże i wyjazdy na targi pierwszeństwo maja uczniowie z najlepszą średnią ostatniego semestru poprzedzającego rekrutację.
     
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Administrator: mgr inż. Michał Łukasz